Hội Thi giáo viê dạy giỏi cấp huyện Năm học 2014-2015 kết thúc thành công tốt đẹp.