Hàng năm cứ đến tháng 01 là toàn đảng, toàn quân, toàn dân nao nức chào mừng tết nguyên đán Canh tý năm 2020

 

Các tiết dạy  được tổ chức từ ngày 6/01 đến hết ngày 10/01 năm 2020 , 1 hoạt động học trên lớp theo chủ để và lĩnh vực mà giáo viên đã đăng ký; Nhận xét chung: Các tiết dạy được giáo viên đầu tư và có nhiều sáng tạo, đạt chất lượng cao, cháu tham gia hoạt động rất hứng thú

Tổng kết tiết đạt loại tốt 100 %. Sau đây là 1 số hình ảnh:

NBPB Mùa đỏ và màu vàng của lớp 24-36 tháng

Nhận biết mùa xuân của lớp 24-36 tháng

Xếp xen kẻ 3 đối tượng của lớp 4-5 tuổi B

Khám phs mùa xuân của lớp 4-5 tuổi A

Hoạt động góc lớp 5-6 tuổi B

Hoạt động góc lớp 5-6 tuổi A