Giáo viên đã tổ chức một số hoạt động học trên lớp theo chủ để và lĩnh vực mà giáo viên đã đăng ký; Nhận xét chung: Các tiết dạy được giáo viên đầu tư và có nhiều sáng tạo, đạt chất lượng cao, cháu tham gia hoạt động rất hứng thú

Tổng kết tiết đạt loại tốt 100 %. Sau đây là 1 số hình ảnh:

Hoạt động với đồ vật ở lớp 25-36 tháng

Hoạt động dinh dưỡng và sức khỏe của lớp 5-6 tuổi C

Hoạt động khám phá ngày hội tết trung thu của lớp 3-4 tuổi A

Hoạt động tình cảm và kỹ năng xã hội của lớp 4-5 tuổi