Theo chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục Cam Lâm, hàng tháng trường đã thực hiên chuyên đề theo từng các lĩnh vực của chương trình giáo dục mầm non

Các tiết dạy được tổ chức vào ngày 3/4 ,  2 hoạt động góc được tổ chức phù hợp với khả năng của từng độ tuổi; Nhận xét chung: Các tiết dạy được giáo viên đầu tư và có nhiều sáng tạo, đạt chất lượng cao, cháu tham gia hoạt động rất hứng thú. Sau đay là một số ảnh của hoạt động

Hoạt động âm nhạc của lớp 4-5 tuổi A

 

Hoạt động tạo hình của lớp 4-5 tuổi B

Sau hai hoạt động các giáo viên của trường rút ra nhiều bài học trong công tác giáo dục cháu