cứ mỗi độ xuân về trường mầm non Sóc Nâu thực hiện và tổ chức hoạt đọng tết trồng cây.

mọi nguời trồng cây đầu năm

Sau đây là một số hình ảnh