Sáng ngày 13/2, theo chỉ đạo của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Cam Lâm Trường MN Sóc Nâu đã tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường

Trong buổi tập huấn các thành viên nghiêm túc tiếp thu nhưng kiến thức cũng như kỹ năng về phòng chống dịch cúm Cvid-19 tại trường. Sau buổi học các thành viên  nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường có khả năng phản ứng nhanh với các tình huống có thể xảy ra, đồng thời tăng cường kiến thức, kỹ năng để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị. Sau đây là một số hình ảnh