Theo chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục Cam Lâm, trường đã tổ chức một số hoạt động chòa mừng ngày hội của bè, mẹ và cô giáo

Các tiết dạy được tổ chức vào ngày 4/3 đến ngày 5/3 ,  các hoạt động được tổ chức phù hợp với khả năng của từng độ tuổi; Nhận xét chung: Các tiết dạy được giáo viên đầu tư và có nhiều sáng tạo, đạt chất lượng cao, cháu tham gia hoạt động rất hứng thú. Sau đay là một số ảnh của hoạt động

Bé tập mang dép của  nhóm trẻ 25-36 tháng

Trang trí cái giỏ của lớp 3-4 tuổi B

Vận động theo nhạc của lớp 3-4 tuổi A

Gấp hạt mưa của lớp 4-5 tuổi

Hoạt động kể chuyện " Bé Bông và cô giáo"