Theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đạo tạo huyện Cam Lâm về việc xây dựng các video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc - giáo dục trẻ tại nhà trong thời gian chống dịch Covid-19

Dưới sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Cam Lâm trường Mầm non Sóc Nâu đã tổ chức quay video về hoạt động khám phá khoa học dành cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi với đề tài thật thú vị " LỐC XOÁY MINI". Sau đây là video hướng dẫn trẻ thực hiện thí 

nghiệm: