Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Cam An Nam ,Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường Mầm Non Sóc Nâu nhiệm kỳ 2017- 2022 về việc phát triển Đảng viên. Thực hiện quyết định số 1228-QĐ/HU của ban thường vụhuyện ủy Cam Lâm về việc kết nạp đảng viên mới. Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Cam An Nam, Ngày 25/12/2020 chi bộ Trường Mầm Non Sóc Nâu tổ chức kết nạp quần chúng Trương Thị Ngọc vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Về dự lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ trường MN Sóc Nâu có

1. Đồng chí Lê Thị Phương Loan, Hiệu trưởng trường MN Sóc Nâu.

2 - Đồng chí: Hoàng Thị Thủy Ngân - Phó bí thư chi bộ trường MN Sóc Nâu

- Cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ,

Buổi lễ kết nạp đươc tổ chức trọng thể, trang nghiêm và ý nghiã.
Chi bộ giao cho Đồng chí Nguyễn Thị Hồng giúp đỡ Đảng viên Trương Thị Ngọc tiếp tục tìm hiểu, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: