Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường sự quan hệ, phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác giáo dục - đào tạo, Trường Mầm non Sóc Nâu đã tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh cuối năm học 2020-2021 vào ngày 19/4/2021.

Hội nghị Phụ huynh cuối năm là một trong các hoạt động trọng tâm và thường niên của nhà trường. Thông qua Hội nghị này, nhà trường đã báo cáo kết quả chăm sóc và giáo dục của nhà trường đối với trẻ. Đồng thời, cũng qua đây, nhà trường có thể siết chặt mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, nâng cao hiệu quả phối kết hợp trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Sự thành công và hiệu quả trong công tác quản lý học sinh được chi phối và chịu sự tác động mạnh mẽ từ việc tạo lập mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Hiệu trưởng bà Lê Thị Phương Loan đã triển khai việc thực hiện xã hội hóa phụ huynh để trả tiền lương cho cấp dưỡng theo quy đinhj của ngành đưa ra. Nhà trường cungf phụ huynh thống nhất  đóng 75.000/ trẻ/tháng.

Hội nghị phụ huynh đầu năm của năm học 2020-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Từ đây, những nhiệm vụ mới, những niềm hy vọng, tin tưởng mới từ quý bậc phụ huynh lại được gửi gắm vào nhà trường. 

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị PHHS cuối năm học 2020-2021