Theo chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tào huyện Cam Lâm về việc tổ chức ngày hội Vui trung thu cho bé. Trường Mầm Non Sóc Nâu đã tổ chức ngày hội Vui trung thu thật vui và bổ ích cho bé

Qua ngày hội tẻ biết ý nghĩa của ngày hội có chị hằng, chú Cuội, có rước đèn, có vui múa hát đón chị Hằng. Tất cả trẻ đều nô nức, phấn khởi chòa đón chị Hằng và Chú Cuội. Sau đây là một số hình ảnh ngày hội

Múa lân lớp 5-6 tuổi

Múa rước đèn lớp 5-6 tuổi  B

Về miền cổ tích lớp 4-5 tuổi A

Chú cuội cung trăng lớp 5-6 tuổi A