Theo chỉ đạo và hướng dẫn của Phòng giáo dục và Đạo tạo huyện Cam Lâm về việc hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Trường Mầm non Sóc Nâu đã triển khai cho toàn trường hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Sáng ngày 17/4/2019, tại trường màm non Sóc Nâu đã tổ chức cho trẻ hưởng ứng ngày sách Việt Nam

    Ngày sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú và đa dạng như: Trưng bày sách, Kể chuyển sách về ; giới thiệu những tác phẩm hay. Sau đây là một sos hình ảnh

Trẻ đọc sách, xem tranh truyện ở góc thư viên của trường

Các chúa xem tranh truyện và đọc sách ở góc thư viên lớp 5-6 tuổi B

Lớp 24-36 tháng tham gia xem tranh truyện