Theo chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục Cam Lâm,  trường đã thực hiên tổ chức các hoạt động tốt nhằm chào mừng ngày " Bé đón giáng sinh" và " Bé yêu chú bộ đội" 

Các tiết dạy  được tổ chức vào ngày 17/12 ,  các hoạt động được tổ chức phù hợp với khả năng của từng độ tuổi; Nhận xét chung: Các tiết dạy được giáo viên đầu tư và có nhiều sáng tạo, đạt chất lượng cao, cháu tham gia hoạt động rất hứng thú. Sau đay là một số ảnh của hoạt động

Hoạt động Bé mang giày lớp 24-36 tháng

Vận động tinh " Trang trí cái giỏ" của lớp 3-4 tuổi B

Hoạt động tạo hình" Bé với ông già Noel" của lớp 4-5 tuổi A

Hoạt động vận động cơ bản" Bé bật qua các ô"