Theo chỉ đạo và hướng dẫn của Phòng giáo dục và Đạo tạo huyện Cam Lâm về việc hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Trường Mầm non Sóc Nâu đã triển khai cho toàn trường hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Sáng ngày 22/4/2021, tại trường màm non Sóc Nâu đã tổ chức cho trẻ hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Nâng cao nhận thưc của cán bộ giáo viên, nhaan viên và học sinh về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng  của việc đọc sách  với việc nâng cao ý thức kĩ năng, phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

    Ngày sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú và đa dạng như: Trưng bày sách, Kể chuyển sách về ; giới thiệu những tác phẩm hay. Sau đây là một số hình ảnh