QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

            Quá trình hình thành và phát triển của trường MN Sóc Nâu

          Cam An là một vùng trung du, đa số người dân sống bằng nghề nông, đời sống tinh thần, vật chất, trình độ văn hóa còn thấp. Tình hình giáo dục của địa phương cũng còn hạn chế.

          Năm 1976 các lớp mẫu giáo mới hình thành trong các nhà tranh vách đất, trẻ đến trường không phân độ tuổi, cứ một thôn là một lớp, lúc này có 07 thôn nên có 07 lớp tuy nhiên vì phụ huynh không quan tâm nên trẻ đến trường rất ít , giáo viên không được đào tạo, không hưởng lương mà được hưởng công điểm như người lao động Trường chưa thành lập nên chưa có hiệu trưởng mà chí có chuyên trách mẫu giáo chịu sụ quản lý của trường phổ thông.

          Năm 1986 xã Cam An tách ra thành 2 xã: Cam An Nam và Cam An Bắc, cùng lúc với việc các trường mẫu giáo dân lập được thành lập chịu sự quản lý và chi trả lương của địa phương, và từ đó có tên trường mẫu giáo dân lập Cam An Nam.

          Từ lúc thành lập trường mẫu giáo dân lập, địa phương có dành ngân sách để đầu tư phòng học, đồ dùng trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy nên cơ sở vật chất đã có bước phát triển. Địa phương có 03 thôn nên có 03 phòng học, cháu đi học một buổi nên một phòng có thể học 2 lớp. Giáo viên không qua đào tạo nhưng yêu cầu có trình độ văn hóa tốt nghiệp PTTH, người dân có quan tâm hơn đến trẻ, cho trẻ đến lớp nhiều hơn, các chuyên trách mẫu giáo đã có quyết định trở thành hiệu trưởng.

          Trường Mẫu giáo Dân lập Cam An Nam với sự quan tâm của địa phương và tâm huyết của các hiệu trưởng từ lúc thành lập đã có những bước đi lên và đạt những thành tích đáng kể. Năm 1989 trường có 06 lớp ở 03 thôn, UBND xã đã xây mới hai phòng và một văn phòng ở thôn Vĩnh Nam và Vĩnh Đông, các lớp còn lại học tạm ở trụ sở thôn, hợp tác xã nhưng giáo viên cũng có trang hoàng phòng học nên đã thu hút trẻ đến trường.

          Cùng với viêc thành lập trường, yêu cầu đối với giáo viên cũng nâng cao, các giáo viên bắt đầu được đưa đi đào tạo trung cấp hoặc cao đẳng sư phạm mầm non. Giáo viên dạy trẻ theo chương trình cải cách 36 tuần, có soạn kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch đề ra. Lương giáo viên cũng được hưởng theo hệ số và bằng cấp tuy nhiên do UB xã Cam An Nam chi trả.

          Năm 2006 Hợp tác xã mua bán giải tán để lại một cơ sở vật chất khang trang, lúc này nhu cầu dân đã bắt đầu cần các lớp bán trú để yên tâm lao động nên hiệu trưởng là cô Trần Thị Anh Kim đã tham mưu với ủy ban đề nghị mở từ 1-2 lớp mẫu giáo bán trú tại cơ sở nầy. Được sự đồng ý của ủy ban 02 lớp mẫu giáo bán trú đã được mở với 50 trẻ. Các lớp còn lại vẫn học tạm chưa có nơi ổn định.

          Năm 2008 UBND xã Cam An Nam chuyển dời qua cơ sở xây mới, cơ sở cũ còn rất khang trang và đẹp, một lần nữa hiệu trường lại tham mưu chính quyền địa phương xin chuyển trường từ cơ sở hợp tác xã mua bán về địa điểm ủy ban, địa phương chấp thuận và chi trả kinh phí cho việc tu sửa mở rộng các phòng theo yêu cầu dạy trẻ, biển tên trường được dựng lên, từ đó trường có CSVC tương đối khang trang ở 3 điểm trường điểm ủy ban, điểm Vĩnh Đông và Vĩnh Nam

          Trong thời gian từ khi thành lập đến năm 2011, trường mẫu giáo dân lập Cam An Nam đã có nhiều thành tích đáng kể, chất lượng giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng phát triển, liên tục đạt danh hiệu tập thể LĐTT, LĐXS được bằng khen của tỉnh Khánh Hòa

          Năm học 2011-2012 trường đựơc chuyển qua công lập cùng với sự luân chuyển hiệu trưởng, cô Lê Thị Phương Loan được chuyển về trường, cô Trần Thị Anh Kim được luân chuyển đi nơi khác, tên trường được đổi là trường Mẫu giáo Sóc Nâu có 06 lớp mẫu giáo. Được sự quan tâm của UBND huyện và Phòng Giáo dục Đào tạo Cam Lâm trường đã được xây mới tại thôn Vĩnh Đông có 6 phòng học, một phòng chức năng, một nhà bếp đảm bảo qui trình một chiều.

          Để đảm bảo điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cô hiệu trưởng Lê Thị Phương Loan đã vận động phụ huynh cho trẻ học bán trú 100%, dồn 03 điểm trường về một nới, lúc này trường có 6 lớp và 165 trẻ. Trường đã đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I năm học 2013-2014.

          Từ lúc chuyển sang trường công lập trường có điều kiện phát triển nhiều hơn, cơ sở vật chất đạt chuẩn, trình độ giao viên trên chuẩn 100%, phụ huynh quan tâm đến trẻ, giáo viên dạy trẻ theo chương trinhg Giáo dục Mầm non nên chất lượng trẻ tăng lên rõ rệt.

          Năm học 2015-2016 đo điều kiện gia đình cô Trần thị Anh Kim lại được luân chuyển vè lại trường củ. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự phối hợp của phụ huynh trường có một môi trường bên ngoài xanh sạch đẹp. Trường đã thực hiện quá trình tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đạt được cấp độ III

          Tập thể CBGVCNV trường Mầm non Sóc Nâu quyết tâm giữ vũng thành tích đạt được,  hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để đáp ứng kế hoach chiến lược nhà trường đã đề ra./.