CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2010-2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MGSÓC NÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-MG.SN

Cam An Nam, ngày     tháng 09 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẪU GIÁO SÓC NÂU

GIAI ĐOẠN 2013-2018 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

 
  

 

 

          Trường mẫu giáo Sóc Nâu được thành lập từ năm 1976 , ban đầu có tên là trường Mẫu giáo dân lập Cam An Nam, với 3 giáo viên, 3 lớp/65 học sinh học 1 buổi trên ngày. Tháng 8 năm 2011, trường chuyện sang công lập đổi tên thành trường Mẫu giáo Sóc Nâu.

Trong 27 năm qua, nhà trường đã không ngừng phát triển, khắc phục khó khăn để vươn lên và từng bước phát triển với qui mô 6 lớp/167 cháu, 19 cán bộ - giáo viên- nhân viên; 100% các cháu học lớp 2 buổi trên ngày, 4 lớp/127 cháu bán trú ( 76%). Trường Mẫu giáo Sóc Nâu thực sự là một địa chỉ đáng tin cậy đối với phụ huynh, là một trong 3 trường dẫn đầu của ngành Mầm non huyện Cam Lâm và nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh.

I. Tình hình nhà trường

1.     Đặc điểm tình hình

a.     Mặt mạnh

- Trường Mẫu giáo Sóc Nâu thực sự là một địa chỉ uy tín, được đánh giá cao về chuyên môn.

- CBQL nhà trường có kinh nghiệm trong công tác quản lý, có trình độ và nắm chắc chuyện môn.

- Tập thể CB- GV nhà trường đạt chuẩn 100% và trên chuẩn 87%.

- Tập thể CB- GV- NV trong trường luôn đoàn kết; trẻ trung, năng động sáng tạo và có tâm huyết với nghề.

b.     Mặt yếu

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, chưa có dãy phòng hành chính. Bếp ăn của nhà trường còn nhỏ hẹp, chưa đảm bảo yêu cầu; trang thiết bị của nhà trường cũng chưa đảm bảo đủ theo thông tư 02.

- Nhu cầu phụ huynh gửi trẻ ở độ tuổi nhà trẻ cao nhưng do trường không đủ phòng học nên chưa đáp ứng được hết nhu cầu của phụ huynh.

c.      Cơ hội

- Đảng ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cho công tác giáo dục mầm non.

- Các cháu học ở trường MG Sóc Nâu được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách như: đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; chính sách đối với các cháu hộ nghèo, hộ cận nghèo, cháu dân tộc thiểu số, cháu khuyết tật.

- Phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của GDMN đối với sự phát triển của trẻ, đời sống kinh tế của phụ huynh ngày càng nâng cao nên nhu cầu gửi trẻ đến trường và ăn bán trú ở trường mầm non cũng tăng.

d.    Thách thức

- Các giáo viên mới tuyển dụng còn lúng túng trong công tác chuyên môn.

- Mức lương dành cho giáo viên mầm non ( đặc biệt là cấp dưỡng) vẫn còn thấp, chưa tương xứng với mật độ công việc đang gánh vác.

- Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc phối hợp với nhà trường trong công tác nuôi dạy trẻ.

- Mức sống của người dân còn thấp nên công tác xã hội hóa giáo dục chưa cao; cộng đồng còn thờ ơ, chưa phối hợp với nhà trường.

2. Các vấn đề ưu tiên, cần giải quyết

- Tham mưu với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành đốc thúc đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành hệ thống phòng học và phòng chức năng cho trẻ hoạt động; tiếp tục xây dựng hệ thống tường rào, cổng, nhà bếp hợp quy chuẩn.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo quan tâm, cải thiện chế độ cho cán bộ giáo viên mầm non.

- Tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh và cộng đồng về công tác giáo dục mầm non.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

II. Định hướng chiến lược

1. Tầm nhìn

- Là một trường mầm non hạng một thân thiện, uy tín, có chất lượng chăm sóc giáo dục hàng đầu của huyện ; tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cháu vui vẻ, năng động, tự tin.

2. Sứ mệnh

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục; giúp trẻ phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

3. Giá trị:SÓC NÂU: S-N

- S: sẵn sàng vượt khó, sáng tạo, xung kích.

- N: nề nếp, năng động tự tin, nỗ lực vươn lên.

III. Định hướng chiến lược

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng nhà tường có uy tín về chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Giữ vững và phát huy thành tích của nhà trường đã đạt được trong nhiều năm qua

2. Mục tiêu cụ thể

- Về đội ngũ CB-GV-NV:

+ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo GV thực hiện tốt chương trình mầm non ; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

+ Xây dựng đội ngũ CB-GV-NV có phẩm chất chính trị đạo đức tốt;

+ 100% CB-GV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên chuẩn; 80% GV được xếp loại Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm non; 80% GV xếp loại Tốt về chuyên môn và 80% GV có trình độ A tin học, ngoại ngữ.

+ Xây dựng tập thể sư phạm nhà trường dân chủ, đoàn kết, nhất trí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

- Về trẻ:

+ Nâng tỉ lệ huy động trẻ mầm non trong độ tuổi ra lớp đến năm 2018 là trên 50% , và 100%, năm 2023 đạt trên 75%, 100% trẻ ở lại bán trú.

+ 100% trẻ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

+ 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương tình giáo dục mầm non.

+ Tăng cường các họat động nhằm cung cấp cho trẻ các kỹ năng sống cần thiết: độc lập, mạnh dạn, tự tin, lễ phép, …

+ Mở thêm 5 lớp nhà trẻ.

-Về cở sở vật chất:

+ Xây dựng hệ thống phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, tường rào, nhà bảo vệ, sân trường hợp chuẩn.

+ Quy hoạch các khu vực bên ngoài nhằm đảm bảo cho trẻ có đầy đủ các khu vui chơi, khu hoạt động thể chất, hoạt động ngoài trời;

+ Xây dựng trường mẫu giáo Sóc Nâu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014; 

+ Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực tạo điều kiện cho nhà trường hoạt động và phát triển.

 IV. Các giải pháp chiến lược

1. Nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá giỏi, yêu nghề, mến trẻ, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác; đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng đội ngũ giáo viên;

- Dự giờ thăm lớp, thi giáo viên giỏi, lên tiết dạy mẫu… thường xuyên để  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên mới và những giáo viên còn hạn chế trong kỹ năng sư phạm.

- Khuyến khích giáo viên tham gia các lớp đào tạo trên chuẩn, các lớp tạo tin học, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và đổi mới phương pháp giáo dục, áp dụng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, tận dụng môi trường sẵn có nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc tổ chức các hoạt động cho trẻ, tiếp tục đầu tư môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học, thành lập các khu vui chơi để trẻ phát triển thể lực tốt hơn.

- Tiếp tục thực hiện tốt Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi cho các lớp Mẫu giáo 5 tuổi và tuyên truyền cho các bậc cha mẹ, cộng đồng để có biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện hơn, làm cơ sở để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

- 100% cháu ở lại bán trú.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn ở tổ một cách có hiệu quả. Phát huy vai trò của các tổ trưởng nhằm giúp cho ban giám hiệu nắm bắt kỹ hơn trong công tác quản lý chuyên môn của nhà trường.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Tham mưu các cấpđầu tư CSVC cho trường đạt chuẩn quốc giatheo kế hoạch đã đề ra như: xây nhà bếp, cổng tường rào, sân chơi, văn phòng, phòng bảo vệ…

- Tiếp tục đầu tư kinh phí bổ sung trang thiết bị và đồ dùng đồ chơi  phục vụ các hoạt động trong trường theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng nguyên vật liệu mở và huy động phụ huynh đóng góp.

- Huy động phụ huynh làm sân chơi, ủng hộ cây xanh tạo môi trường xanh-sạch-đẹp cho trẻ hoạt động và thu hút trẻ đến lớp.

3. Công tác xã hội hóa giáo dục

-  Huy động nguồn lực hợp lý của nhân dân trong công tác chăm sóc giáo dục, đầu tư cho nhà tường. Hằng năm, phụ huynh đã hổ trợ cho nhà trường cây cảnh, hoa... để tạo khuôn viên của nhà trường xanh, sạch, đẹp và tạo các khu vực để cho cháu hoạt động.

- Khuyến khích tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tư phát triển trường, lớp mầm non. Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa đã đưa quân giúp nhà trường để tạo môi trường bên ngoài lớp học

- Huy động sự đóng góp của nhân dân. Kết hợp chính sách của địa phương với chính sách hỗ trợ của nhà nước để tổ chức ăn bán trú cho trẻ hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em dân tộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục tốt.

4. Công tác lãnh đạo và quản lý

-  Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho các cán bộ cốt cán, qua đó bổ sung cho những kiến thức tổng quan về công tác lãnh đạo, quản lý giáo dục mầm non.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải có trình độ đại học, có chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học, tham gia đầy đủ các khóa học về chuyên môn, lý luận chính trị.

- Ứng dụngcông nghệ thông tin trong công tác quản lý, giáo dục ở nhà trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

- Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2.  Tổ chức

- Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2013 – 2018: 

+ Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung.

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung của kế hoạch.

+ Tham mưu và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đọan 1.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2018 – 2023: Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.

4. Đối với Hiệu trưởng

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường.

- Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng

- Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên.

- Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7.Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV

 Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học.

- Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

VI. KẾT LUẬN,  KIẾN NGHỊ

1.     Kết luận

- Trước những thay đổi về kinh tế xã hội, trước những nhu cầu ngày càng cao của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa của xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng; trường Mẫu giáo Sóc Nâu có nhiều thuận lợi, cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức.

- Với tâm huyết và trí tuệ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; bản kế hoạch chiến lược thể hiên quyết tâm và cũng là định hướng cho sự phát tiển của nhà tường nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và các cấp lãnh đạo.

          - Căn cứ kế hoạch chiến lược, mỗi tổ chức cá nhân cần nghiên cứu để xây dựng và điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp.

2. Kiến nghị

- Đối với Lãnh đạo các cấp: Tiếp tục đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung các hạng mục còn thiếu cho kịp tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia của tường Mẫu giáo Sóc Nâu.

- Đối với Phòng giáo dục và đào tạo Cam Lâm: quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng.

- Đối với phụ huynh: Phối hợp cùng với nhà trường trong công tác chăm sóc nuôi dạy cháu, tạo điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần để các cháu được học tập đầy đủ.

Trên đây là kế hoạch chiến lược giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2023 của trường Mẫu giáo Sóc Nâu. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả./.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

                                                                  

 

                                                                                 Lê Thị Phương Loan